Ucelená bezpečnostní diagnostika transformátoru VN je měřena firmou ELDIAG

S bezpečnou garancí bezzávadového chodu firma ELDIAG, s. r. o., poskytuje komplexní služby v oblasti diagnostiky vysokonapěťových izolací elektrických strojů. Počítáme sem výkonové a měřící transformátory, tlumivky, vazební kondenzátory, ale i kondenzátorové průchodky, transformátory, vnitřní elektromotory a alternátory o veškerých napěťových hladinách a výkonech. Firma ELDIAG umí také spolehlivá diagnostická měření, z jejichž výsledků se dají odvinout nějaká opatření pro provoz bez závad.

Přesná úplná i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN pod značkou ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což znamená kontrolu izolačního odporu, dále kapacity, ztrátového činitele a rezistivity, provádí se metoda citlivého měření impedance nakrátko, měření převodů se zárukou, měří se ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, ucelený rozbor i s plynovou chromatografií. Dělá se pečlivá diagnostika transformátoru VN VVN, velice spolehlivé měření kondenzátorových průchodek, analýza přístrojových traf, kontrolují se i tlumivky a kondenzátory.

Zanalyzovaný izolační olej systémem izolační olej-papír

Z výsledků měření systému izolační olej-papír se dělají zkoušky fungování izolačních soustav netočivých elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím. Verifikovaný způsob nahlíží na diagnostiku a prozkoumání izolačních vlastností, srovnání napětí nakrátko při sníženém napětí a k tomu diagnostiku a zhodnocení jakosti, jakou se chlubí izolační olej. Výborný izolační olej poznáme podle období jeho fungování v přístroji, což snadno zkoumají testy na principu navýšení účinku faktorů, jež ovlivňují zastarání olejů.

Firemní a domácí požární bezpečnost by měla být hlídána

Aby firmu neohrozil vznik požáru transformátoru, požární bezpečnost je prvořadá. Aktuální požární bezpečnost reviduje kvalifikovaný revizní technik, který především profesionálně odejme trošku transformátorového oleje. Před vzplanutím transformátoru se každý může určitě bránit tak, že zamezíme namočení přístroje, dále zestárnutí oleje v transformátoru, eventuálně objevením skryté poruchy.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Ucelená bezpečnostní diagnostika transformátoru VN je měřena firmou ELDIAG
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR