Factoring a jeho výhody pro vás

Factoring je předem sjednaný průběžný odkup pohledávek, obyčejně se splatností do 180 dní, firmou specializující se na factoring. Dodavatelé služeb anebo zboží na tuto společnost postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Společnost zabývající se factoringem je rázem věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a obyčejně je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Co vám vůbec factoring přinese?

Díky  faktoringu  je jednání s odběrateli pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a získáte tím také konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Jste zároveň připraveni na sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu je určen regresní factoring?

Regresní factoring je, zálohové financování krátkodobých pohledávek před splatností společností provozují factoring. Splatnost faktur pak může být od dvou týdnů až po 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než odběratel krátkodobou pohledávku uhradí faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring je pak populární zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou například s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko odběratele jako faktoring s pojištěním

S bezregresním factoringem faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko se pak automaticky převádí na konkrétní pojišťovnu, a právě kvůli tomu se mu také říká factoring s pojištěním. S bezregresním factoringem můžete financovat lhůty splatnosti u vašich důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring se hojně využívá i při dodávkách neověřeným odběratelům, popřípadě do zahraničí.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Factoring a jeho výhody pro vás
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR