Majetkové škody, újmy na zdraví, požáry a ostatní pohromy můžou odvrátit včasné revize elektro, rovněž také revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů

Časné revize elektro zjistí vady elektrospotřebičů anebo hromosvodů ještě dříve, než se stane nehoda s negativním následkem poškození zdraví, na zlomených životech a na majetku. Revize elektro majitelům nemovitostí prokáže skutečný stav elektroinstalace a dalších zařízení. Riziko požárů odvrátí revize hromosvodů, jež dělíme na revize hromosvodů výchozí, revize hromosvodů periodické, ale také revize hromosvodů mimořádné.

Firma Revize elektro Praha je specialistou na revize elektro bez omezení napětí, revize elektrospotřebičů a revize elektro nářadí, zajišťuje revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, uvedené revize hromosvodů, jakož i revize elektro zařízení VN a VNN. Společnost se specializuje také na montáže a správky elektro zařízení bez omezení napětí, dozoruje práci elektro zařízení bez omezení napětí „B“ příkaz. Aktuálně je firma orientována i na revize, opravy, servis nebo prodej elektroskútrů a oblíbených elektrokol.

V průběhu revize elektrospotřebičů se elektrospotřebiče oštítkují identifikačními čísly, veškeré elektrospotřebiče budou pečlivě proměřeny a údaje se zapíšou do předem vytvořených revizních karet. Správná funkčnost a bezproblémový chod se zkouší v průběhu revize elektrospotřebičů. Závěrem je vystavena výsledná zpráva o stavu všech zkontrolovaných elektrospotřebičů.

Uváděné revize elektro a revize hromosvodů jsou potřebné podle zákonů číslo 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb. V případě požáru či úrazu elektrickým proudem pojišťovny nevyplácejí pojistnou částku nebo pojistné plnění zkrátí v případě, že majitel daného objektu dodržel zákonný závazek absolvovat revize elektro a revize hromosvodů. Pokud inspekční útvar rozpozná, že majitel postrádá platné revize elektro, se dávají sankce ve výši až dva miliony Kč. K obdržení certifikátu ISO a auditu na ISO musíte mít aktuální revize elektro.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Majetkové škody, újmy na zdraví, požáry a ostatní pohromy můžou odvrátit včasné revize elektro, rovněž také revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR