Účelný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny přináší Dignus.cz, je praktický jak pro MŠ, tak i esle a dětské skupiny

Potřebný modul docházky zpracovaný společností Dignus je aplikovatelný jak na rodiče, jejich děti, tak na zaměstnance. Znamenitý online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny má skvělé zabezpečení a zároveň je komfortní pro uživatele. Praktický Dignus informační systém školky se vyrobil pro pracovníky v mateřské školce, zaměstnavatele i rodiče, zlepšuje kooperativu mezi rodiči a pedagogy při výchově svěřených dětí. Systém Dignus předkládá nutné informace rodičům, modul Dignus byl vyroben pro vkládání fotografických snímků a aktualit, materiály nutné k fakturaci se dají do systému také vložit. Současně se díky hodnotnému, ale jednoduchému systému dá vypočítat školné. Správu, evidenci a žádanky o dovolené jsou jednoduše vedené systémem, jímž je informační systém školky Dignus. Vypracování statistik a sestav pro management je samozřejmostí systému Dignus.

Ze zákona je pro provozovatele školského zařízení nutná průběžná evidence docházky dětí, docházka dětí se proto musí zaznamenávat. Praktický docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splňuje potřebu elektronického zaznamenávání dětské docházky dětí s čipy nebo vstupními kartami. Program Dignus vznikl pro ulehčení zaměstnaneckých prací, k tomu ještě usnadní kompletní evidenci chodu mateřské školy, dětské skupiny anebo třeba jeslí. Modul bude školským zaměstnancům před uvedením do praxe představen a předveden, pomůže se jim s prvotními problémy, všetečné otázky se ihned zodpoví.

Program Dignus bude uživatelský i pro ty, již se více kamarádí s dětmi než s počítačem. Potřebné administrativní úkony jsou v modulu Dignus úplně minimalizovány. Mateřským školám, jeslím a dětským skupinám se program šije na míru a je zašifrován, do programu školky nebo jeslí se nikdo neoprávněný nedostane.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Účelný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny přináší Dignus.cz, je praktický jak pro MŠ, tak i esle a dětské skupiny
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR