Kotle na tuhá paliva

Jakou ekonomickou návratnost od nového vytápění požaduji ? Je logické, že návratnost lze počítat při vytápění využívajícím buď zemní plyn nebo el. energii. Počítejme s průměrnou spotřebou rodinného domu 4 000 m3 ZP, resp. 42 000 kWh . Tato spotřeba se rovná spotřebě černého uhlí 7 t nebo pelet 8,5 t . Při aktuálních cenách paliv je možné tvrdit, že vytápění černým uhlím je o 30 % levnější a v případě spalování pelet o 15 – 20 %. Návratnost samotného zařízení se dá počítat při spalování černého uhlí na 4 roky, v případě dřevních pelet na 6 – 7 let. S využitím alternativních paliv, jako např. tetrapakové pelety, pelety z celulózy, agropelety, jejichž pořizovací cena by byla nižší , se návratnost se zkracuje. Třeba si uvědomit důležitou skutečnost , že tlak na růst cen zemního plynu je stálý a neovlivnitelný, přičemž se vytváří nůžkový efekt ve prospěch paliv využívaných v automatizovaných kotlích, tz zkrácení doby návratnosti . Pokud by se kotel instaloval do novostavby , návratnost je dokonce poloviční, jelikož se nemusel instalovat kotel na zemní plyn.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Kotle na tuhá paliva
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: VaseSeo