Renovace tonerů

Renovace tonerů je proces, kdy je opětovně použita tonerová kazeta jako rovnocenná náhrada originálu. Každá kazety, kterou chceme renovovat je rozebrána, pročištěna a důkladně překontrolována- jsou-li všechny její části v pořádku. Pokud tomu takto je, je možno toner naplnit a zkompletovat. Dále jsou tonery přezkoušeny, zda opravdu fungují tak jak mají. Na takto renovované tonery se vztahuje záruka, která zaručí spotřebiteli, že toner bude fungovat, a v případě problému je možno této reklamace využít. Pořizovací cena nového toneru oproti renovaci může být až o polovinu vyšší. Proto i z finančního hlediska je renovace opravdu výhodná.

Také inkoustové náplně lze renovovat. Renovace se provádí důkladným vyčistěním kazety a následným naplněním včetně závěrečné kontroly tisku. Také zde je cena renovace určitě výhodnější nežli nákup kazety nové.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Renovace tonerů
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: alell1